[content_protector password=”ammeat” cookie_expires=”0″ identifier=”internal_page” ajax=”true”]

Det är en enkel lösning. Lösenordet sparas i en cookie som rensas efter viss tid alternativt när browsern stängs.

top_secret_folder

[/content_protector]