Ny forskning om åldersmedvetet ledarskap

Åtgärder för att få äldre medarbetare att stanna på en arbetsplats kan göra en organisation effektivare och bidrar samtidigt till ett hållbart arbetsliv. Kerstin Nilsson, vid Lunds universitet har tilldelats ca 3 500 000 kronor av AFA Försäkring för att forska om detta.

En av de största utmaningarna för den svenska arbetsmarknaden är att göra arbetslivet hållbart så att fler klarar av att arbeta i en högre ålder. I detta arbete är chefer strategiskt viktiga aktörer, vilket Kerstin Nilsson, docent i folkhälsovetenskap på Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, kommer att ta fasta på i sitt forskningsarbete. – Chefer har en viktig roll i utvecklingen och behöver lära sig organisera arbetet på ett sätt som också främjar arbetsmiljön, säger Kerstin Nilsson.

Forskningen ska bidra till faktiska åtgärder
Genom Kerstin Nilssons forskningsprojekt kommer chefer och HR-personal i Helsingborgs kommun att utbildas enligt modellen ”Sustainable working life for all ages”, swAge, avsedd att öka kunskapen om åldrande i arbetslivet. Efter utbildningen ska cheferna sätta in åtgärder för att möjliggöra för äldre medarbetare i kommunen att arbeta kvar längre. I projektet ingår också en utvärdering av insatserna.

Erfarenhet och kompetens bland äldre tas tillvara
Projektet pågår till och med 2020 och förväntas ge ny kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv genom att ta tillvara erfarenhet och kompetens hos en ökande andel äldre medarbetare.
– Vi hoppas att vår forskning ska generera såväl organisatorisk effektivitet som bredare sociala och ekonomiska fördelar. Ökad individuell och organisatorisk hälsa och minskad frånvaro kan göra att allt fler kan och vill ingå i ett längre arbetsliv, säger Kerstin Nilsson.