Kan ett längre arbetsliv, hälsa och välbefinnande förenas över hela arbetsmarknaden?

Förutsättningar för förlängt arbetsliv varierar mellan yrken bla arbetets krav (fr a fysiska) och sociala skillnader i hälsa.
Åldrandets ändrade förutsättningar måste vägas in i arbetsplatsstrategier
Glapp mellan policy nationellt och på arbetsplatsen kan ge orimliga konsekvenser, särskilt för fysiskt belastande arbeten.

Kan ett längre arbetsliv hälsa och välbefinnande förenas över hela arbetsmarkanden