Flerspråkig hemsida (multilanguage site)

Det finns flera olika sätt att skapa en flerspråkig hemsida i WordPress. De huvudsakliga strategierna är:

  1. Using a translation plugin in a single WordPress environment (the most common way)
  2. Using WordPress Multisite environment and a multilingual network plugin
  3. Using a WordPress theme with integrated multilingual system
  4. WordPress localization with translation proxy

Innan man bestämmer sig för för en lösning är det viktigt att ha koll på vilka behoven är.

Dessutom kommer valet att  påverka hur skapandet av nya sidor/inlägg samt uppdatering av tidigare innehåll kommer att skötas.

Alternativ 1

Detta alternativ innebär ett tilläggsprogram som innehåller (frivilligas) översättningar av rubriker och andra statiska delar av hemsidan. Ett förslag är PolyLang.

You write posts, pages and create categories and post tags as usual, define the language for each of them, optionally translate them and Polylang does everything else. The plugin does not integrate automatic or professional translation.

NB: Polylang does not work on wordpress.com

Ett annat förslag är qTranslate Plus.

Det som inte är översatt av andra får man översätta själv (men det mesta är redan gjort).

Alternativ 2

Detta innebär ett professionellt tema som redan är förberett för flerspråkighet i kombination med plugin som hanterar innehållet för de olika språken. På så sätt är man garanterad support, uppdateringar, driftsäkerhet och enkelhet till ett relativt billigt pris.

Ett förslag på är temat Avada (demo). Det kostar $58 för en hemsida.

Flerspråkigheten hanteras av WPML, som kostar $29-79 beroende på licens.

Hur detta går till beskrivs här.

Alternativ 3

Alternativ 3 är en one-stop-shop-lösning, vilket underlättar både installation, administration och uppdateringar.

En av de som rekommenderas mest är AitThemes. som kostar $50-165.

Detta alternativ är min rekommendation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *