Nätverk

SWAWs forskare ingår även i andra forskarnätverk, exempelvis AgeS, Swedish research network on Age. www.kau.se/ages-swedish-research-network-on-age AgeS samlar forskare från olika ämnen och perspektiv i ett nationellt samarbete för att utveckla forskning om ålder.

Network

SWAW: s’ researchers are also included in different research network on age and ageing. For example the national network Research Network on Age in Sweden (AgeS), which aims to develop a multidisciplinary field of research on age categorisation and organisation based on age. www.kau.se/ages-swedish-research-network-on-age