Arbetslivet och den åldrande befolkningen

Maria Albin höll ett föredrag om Arbetslivet och den åldrande befolkningen på det årliga forskningsseminarium som ordnas av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 13-14 januari 2016. Temat för seminariet var Arbetslivet och socialförsäkringen. Vid mötet medverkade också socialförsäkringsministern Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann- Marie Begler.