Nätverk

SWAWs forskare ingår även i andra forskarnätverk, exempelvis AgeS, Swedish research network on Age. www.kau.se/ages-swedish-research-network-on-age AgeS samlar forskare från olika ämnen och perspektiv i ett nationellt samarbete för att utveckla forskning om ålder.

Kan ett längre arbetsliv, hälsa och välbefinnande förenas över hela arbetsmarknaden?

Förutsättningar för förlängt arbetsliv varierar mellan yrken bla arbetets krav (fr a fysiska) och sociala skillnader i hälsa. Åldrandets ändrade förutsättningar måste vägas in i arbetsplatsstrategier Glapp mellan policy nationellt och på arbetsplatsen kan ge orimliga konsekvenser, särskilt för fysiskt belastande arbeten. Kan ett längre arbetsliv hälsa och välbefinnande förenas över hela arbetsmarkanden

Webbhotell eller egen server?

Ur ett tekniskt perspektiv, är valet enkelt: Låt någon annan sköta det. Eftersom kostnaden är ringa i förhållande till projektens sammanlagda budget och i förhållande till den extra lönekostnad som skulle tillkomma för egen administration är den årliga avgiften för webbhotell försumbar. När det gäller innehållet ser jag inga problem med att lägga ut materialet externt. Det kommer ju inte sparas några känsliga personuppgifter eller andra ”hemligheter” på sidan/servern. Det finns massor av webbhotell, tex Binero (mitt val) och vårt eget LDC (specifikation). Priserna rör sig kring ett 50-100 kronor per månad för det som projektet kan behöva. LDC, tex, tar 300 kronor per månad – plus 940 kronor i startavgift! Ofta kan man […]

Projekthemsida på gång!

I väntan på att det så kallade ”Äldreprojektet” ska genomgå sitt dop förbereds en projekthemsida där publikationer, nyheter, kontaktuppgifter och annat kommer att publiceras under projektets gång. Hemsidan kommer också användas som en del i rapporteringen till projektens olika finansiärer. Välkommen tillbaka för att se vad som hänt sedan sist! Ta gärna också en titt i kalendiariet för att inte missa allt spännande som kommer hända snart!