Ny forskning om åldersmedvetet ledarskap

Åtgärder för att få äldre medarbetare att stanna på en arbetsplats kan göra en organisation effektivare och bidrar samtidigt till ett hållbart arbetsliv. Kerstin Nilsson, vid Lunds universitet har tilldelats ca 3 500 000 kronor av AFA Försäkring för att forska om detta. En av de största utmaningarna för den svenska arbetsmarknaden är att göra arbetslivet hållbart så att fler klarar av att arbeta i en högre ålder. I detta arbete är chefer strategiskt viktiga aktörer, vilket Kerstin Nilsson, docent i folkhälsovetenskap på Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, kommer att ta fasta på i sitt forskningsarbete. – Chefer har en viktig roll i utvecklingen och behöver lära […]