Nätverk

SWAWs forskare ingår även i andra forskarnätverk, exempelvis AgeS, Swedish research network on Age. www.kau.se/ages-swedish-research-network-on-age AgeS samlar forskare från olika ämnen och perspektiv i ett nationellt samarbete för att utveckla forskning om ålder.

Network

SWAW: s’ researchers are also included in different research network on age and ageing. For example the national network Research Network on Age in Sweden (AgeS), which aims to develop a multidisciplinary field of research on age categorisation and organisation based on age. www.kau.se/ages-swedish-research-network-on-age

Arbetslivet och den åldrande befolkningen

Maria Albin höll ett föredrag om Arbetslivet och den åldrande befolkningen på det årliga forskningsseminarium som ordnas av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 13-14 januari 2016. Temat för seminariet var Arbetslivet och socialförsäkringen. Vid mötet medverkade också socialförsäkringsministern Annika Strandhäll och Försäkringskassans generaldirektör Ann- Marie Begler.  

Kan ett längre arbetsliv, hälsa och välbefinnande förenas över hela arbetsmarknaden?

Förutsättningar för förlängt arbetsliv varierar mellan yrken bla arbetets krav (fr a fysiska) och sociala skillnader i hälsa. Åldrandets ändrade förutsättningar måste vägas in i arbetsplatsstrategier Glapp mellan policy nationellt och på arbetsplatsen kan ge orimliga konsekvenser, särskilt för fysiskt belastande arbeten. Kan ett längre arbetsliv hälsa och välbefinnande förenas över hela arbetsmarkanden