Flera av projektets forskare (Albin, Håkansson, Nilsson m fl) ingår i ett nordiskt projekt (Arbetsmiljöets betydning for fastholdelse af äldre arbejdstagere) som kommer att genomföras under 2016.
Projektledare: Otto Melchior Poulsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljö, Köpenhamn.